Blog Archives

Dagkonferens, boka nu

På dagkonferenser.nu lär du dig hur just din arbetsgrupp kan fylla på era energidepåer på nya sätt. Ibland behövs inga stora konferensresor, det kan räcka med en dag fylld med oväntade inslag för att fylla på era batterier. Varför dagkonferens Många anser att det krävs mer än bara en dag för att åstadkomma något med …

Read more

Fem ovärderliga konferenstips inför planeringen

En konferens behöver planeras in i minsta detalj för att bli så framgångsrikt genomförd som möjligt. Allt från lokal till mat och tidsschema behöver gås igenom detaljerat, så att allting är på plats och verkligen löper såsom man önskar. Här är fem konferenstips för dig som skall planera en konferens. 5 viktiga konferenstips att ha …

Read more

Boka konferensmöte – En väg till att utveckla affärsrelationer

Att boka ett konferensmöte kan idag vara ett essentiellt steg i ett företags utveckling, för att uppnå nya mål och nya affärsrelationer som leder till ett starkare och mer lukrativt företagsresultat. I Sverige finns det idag många olika anläggningar för konferens, och de flesta håller en mycket hög standard och har priser som varierar och …

Read more