Hyr in sjuksyrror via ett bemanningsföretag för sjuksköterskor

Den svenska vården är i ett skriande behov av personal med rätt kompetens och erfarenhet. Därför bör ni inte försöka plocka den frukt som hänger allra högst upp i trädet och därmed är mest svåråtkomlig. Ta istället hjälp av ett bemanningsföretag för sjuksköterskor så förenklar ni hela bemanningsprocessen.

En krånglig och omständig process att rekrytera vårdpersonal

Att hyra in sjuksyrror via ett bemanningsföretag för sjuksköterskor är i de allra flesta fall att föredra. För om ni istället skulle välja att rekrytera vårdpersonal på egen hand skulle ni behöva:

  • Ta reda på vad sjuksyrror letar efter när det kommer till lediga jobb. Det första steget skulle vara att försöka identifiera vilka förmåner vårdpersonal i er region skulle kunna tänkas lockas av. Det skulle till exempel kunna röra sig om lediga helger enligt ett schema eller en ökad andel administrativt arbete.
  • Utforma och marknadsföra er platsannons. Nästa steg skulle vara att sälja in den lediga positionen till målgruppen. Detta kan bland annat göras genom en väl utformad platsannons i Arbetsförmedlingens platsbank. Men det finns såklart även fler möjliga sätt att göra detta på.
  • Gå igenom ansökningarna. Därefter skulle ni behöva gå igenom de inkomna ansökningarna och göra gallringar i jakten på lämpliga kandidater. Det vore även en bra idé att dubbelkolla så att de kandidater ni har valt ut har den kompetens och legitimation som krävs för jobbet.
  • Intervjua kandidater. Sedan skulle ni behöva utföra intervjuer med de kandidater som har valts ut. Detta för att skapa er en bättre uppfattning om de olika individerna samt för att kunna sålla ytterligare bland urvalet.

Först därefter vore ni redo att förhandla om lön, skriva anställningsavtal och välkomna den nya medarbetaren till arbetsgruppen. Värt att notera är dock att de allra flesta personer med rätt kompetens och profil för jobbet sannolikt har en ganska lång uppsägningstid. Det kan därmed dröja flera månader innan personen ifråga faktiskt kan börja arbeta hos er.

Smidigare att använda ett bemanningsföretag för sjuksköterskor

Som du ser ovan skiljer sig alltså att anställa personal betydligt åt från ett samarbete med ett bemanningsföretag för sjuksköterskor. Bemanningsföretaget har nämligen gjort allt grovgörat åt er redan på förhand. De har ett kvalitetssäkrat utbud av kandidater som är redo att hyras ut med kort varsel.