Daily Archives: 31 July, 2015

Boka konferensanläggning i Stockholm

När det kommer till bokning av konferenslokaler är valet av inriktning en fråga som behöver diskuteras. Oavsett syfte med konferensen är det viktigt med en miljö som bidrar till helheten, där besökare kan vila tankarna mellan samtal och dragningar. För allt fler har fokus dragits bort från innerstadens tempo för att istället hamna i dess …

Read more