Daily Archives: 13 April, 2016

Aktiviteter för underhållande konferens

Syftet med en konferens handlar i allmänhet om att komma närmre sina medarbetare och etablera goda relationer med alla som återfinns och verkar i företaget. Många gånger sker också konferenser för att starta upp nya projekt, eller fira lyckade resultat. Oavsett orsak och bakomliggande faktorer, kommer man inte hålla möten och arbeta varje timma. Detta …

Read more