Konferenstipset - Våga tala

Våga tala

Trots att många i konferensbranschen jobbar med att stå inför publik, är det vanligt med rampfeber och darriga knän inför en större presentation. Rädslan att ställa sig framför branschkollegor och avkunna sina tankar och idéer kan vara skrämmande och i vissa fall ge större obehag. Dock finns många knep för den som vill råda bot på sin osäkerhet!

Att förbereda sig och jobba med sin självkänsla lyfts ofta fram som nycklar i fråga om scenskräck men det är långt ifrån enkelt att gå från idé till handling. I vissa fall krävs det tid för eftertanke och inte minst övning i att stå framför publik. För att nå den erfarenhet som krävs för att med självsäkra och bestämda steg inta podiet, kan delmål vara en strategi. För andra är det frågan om att sänka kraven på sig själv och att helt enkelt ta det mindre allvarligt. Vad som funkar och inte, är individuellt. Det finns därmed ingen felfri metod för att lyckas.

Happy Tammsvik är en av Sveriges mest nytänkande och innovativa konferensanläggningar. De har visat mod att våga utmana både trender och konventioner. Kanske är det därför det känns så träffsäkert när de inspirerar andra att ta klivet upp på scen? Här kommer 33 tips för att “bota din presentationsångest”. Lycka till med dina framsteg!